U bent hier

Lid Raad van Bestuur

2 juli, 2020

Het NHG zoekt een lid Raad van Bestuur. Het nieuw te werven lid Raad van Bestuur is samen met het andere lid verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van de organisatie en is in staat om vernieuwende en uitdagende (financiële en bedrijfsmatige) veranderingsprocessen te initiëren.

Voor de invulling van deze vacature laat het NHG zich ondersteunen door Vanderkruijs, partner in executive search. Personen die geïnteresseerd zijn om het NHG op bestuursniveau verder te versterken, worden dan ook verzocht om contact met Vanderkruijs op te nemen. 

Profiel lid Raad van Bestuur

De te benoemen kandidaat:

 • heeft een academisch denkniveau en eindverantwoordelijke (bestuurlijke) ervaring, bij voorkeur in een organisatie, waarin de leden van de RvB gezamenlijk integrale verantwoordelijkheid voor het beleid en de bedrijfsvoering van een organisatie dragen;
 • heeft brede kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van de bedrijfsvoeringsstrategie, heeft kennis van en ervaring met alle aspecten van financieel management, ICT en de doorontwikkeling van digitale ondersteuning en het integraal aansturen van de bedrijfsvoering van een organisatie.
 • is in staat om op inspirerende en uitnodigende wijze vernieuwende en uitdagende (financiële en bedrijfsmatige) veranderingsprocessen te initiëren en in teamverband aan te sturen;
 • heeft kennis over/heldere visie op organisatieontwikkeling en is bewezen succesvol in het leiding geven aan (cultuur)verandertrajecten in een organisatie met hoog opgeleide professionals;
 • is uitstekend in staat om alle facetten binnen de PDCA-cyclus goed te laten verlopen waarbij specifiek aandacht nodig is voor een juiste implementatie en borging van verbeterde besturingstechnieken, met oog voor de professionele autonomie van medewerkers en leden (kwaliteitssystemen, informatisering/automatisering, managementrapportage, planning & control cyclus);
 • geeft voldoende ruimte aan proactiviteit, creativiteit en innovatiekracht bij medewerkers zonder out of control te zijn;
 • heeft ervaring met medezeggenschap en toont een open en ontvankelijke houding naar medewerkers;
 • is in staat een goede balans aan te brengen tussen samenwerking met en ontvankelijkheid voor de mensen waar hij of zij direct mee samenwerkt enerzijds en het vermogen daadkrachtig te besluiten anderzijds;
 • heeft affiniteit met de zorg en brengt een relevant netwerk mee;
 • heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
 • heeft bij voorkeur ervaring met de dynamiek van een vereniging en leden-brancheorganisatie en begrijpt dat het besturen van een vereniging om specifieke competenties vraagt die anders zijn dan het besturen van een bedrijf;
 • is in staat de relevante contacten met het werkveld en de partners in de regio en daarbuiten te onderhouden.

Eigenschappen

 • bestuurder met oog voor de menselijke maat en waarden (warme persoonlijkheid en mensen-mens);
 • bestuurder die werkt vanuit de visie dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden;
 • strategisch denker met de nodige verbeeldingskracht, een lenige geest die out-of-the-box durft te denken;
 • verbinder die in staat is bruggen te slaan tussen verschillende onderdelen van de organisatie;
 • bestuurder die acteert vanuit overzicht en rust, die beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor heeft;
 • teamspeler, samenwerkingsgericht, geeft ruimte aan de professionals en zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.

Het lid RvB past qua ambitie en persoonlijkheid in een collegiaal bestuur met integrale verantwoordelijkheden waarbij gelijkwaardigheid en het onderling goed kunnen sparren over alle portefeuilles van groot belang is. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat beide bestuurders goed en intensief met scherpte kunnen samenwerken en uitstekend aansluiten op de organisatie, besturingsfilosofie en cultuur van het NHG. Tegelijkertijd voegen ze hun eigenheid en persoonlijke meerwaarde toe. Er wordt een veelheid van portefeuilles en rollen verdeeld. Kenmerkend voor de portefeuilleverdeling is een integrale benadering op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele kennis en ervaring. Uitgangspunt is dat beide bestuurders opereren binnen de relevante landelijke en bestuurlijke netwerken en elkaar kunnen vervangen wanneer nodig.

Procedure

Het NHG laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 31 juli 2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar nhg@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 020-7267272. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Bekijk de volledige profielschets, inclusief uitgebreide informatie over de missie, visie en ambities van het NHG.