U bent hier

Bruikbaarheid digitale corona-checks

Foto raadplegen thuisarts.nl vanuit het bed

3 april, 2020

Er zijn verschillende digitale corona-checks of vragentests beschikbaar, waarmee mensen adviezen krijgen ten aanzien van COVID-19. Het NHG is niet betrokken bij de totstandkoming van deze vragentests en kan alleen iets zeggen over de algemene voorwaarden ervan. Mede gezien de steeds veranderende actualiteit en adviezen, is het niet haalbaar om alle aangeboden corona-checks te controleren.

Wel ziet het NHG de meerwaarde van en de behoefte aan gepersonaliseerd advies. Een digitale test kan mensen op een eenvoudige manier van de juiste informatie voorzien en onnodig (telefonisch) contact met de huisarts verminderen. Daarom lanceert het NHG op 9 april een coronatest op Thuisarts.nl.

Voorwaarden

Voorwaarde voor elke vragentest die wordt aangeboden is dat deze op een goede manier symptomen en alarmsignalen uitvraagt. Dit betekent ten eerste begrijpelijk taalgebruik en ten tweede een goede uitvraag van alarmsignalen (“Bent u benauwd?” is bijvoorbeeld niet voldoende). Beide punten zijn cruciaal en bepalen in grote mate het effect, positief danwel negatief, op (adequaat) zorggebruik.

Beperkte scope

Een ander belangrijk aandachtspunt is de scope van de tests. Veel tests zijn uitsluitend op corona gericht en maskeren daarmee andere pathologie. De huisarts zal mensen met een risicoprofiel én koorts maar zonder andere symptomen die wijzen op COVID-19, wél willen spreken om ook andere potentieel ernstige aandoeningen op tijd te onderkennen. Daarom pleit het NHG voor het betrekken van huisartsen bij de ontwikkeling van digitale corona-checks. Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid en hebben de meeste kennis over de nulde en de eerste lijn.

Thuismonitoring

Naast digitale corona-checks die bedoeld zijn om adviezen op maat te geven, zijn er vanuit de tweede lijn ook verschillende initiatieven om mensen met corona klachten op afstand te monitoren. Mensen geven hierbij dagelijks hun symptomen (en evt. meetwaarden) door en worden gebeld op het moment dat hiertoe op basis van de aangeleverde data aanleiding is. Ook voor deze toepassingen zijn de bovenstaande drie aandachtspunten, begrijpelijk taalgebruik, goede uitvraag alarmsignalen en de scope van de test/monitoring, van toepassing.

Corona-vragentest op Thuisarts.nl

Het NHG lanceert op 9 april 2020 op Thuisarts.nl een eenvoudige corona-vragentest. Deze test wordt aangeboden op B1-taalniveau en verwijst mensen naar de voor hen relevante teksten op Thuisarts.nl. Mensen krijgen het advies om hun huisarts te bellen indien daar op basis van de aanwezigheid van kenmerken van de bezoeker en/of alarmsignalen aanleiding toe is. U kunt uw patiënten wijzen op deze test voor informatie en advies.