U bent hier

Advies over patiëntenbrief COVID-19-behandelverzoek

16 juli, 2020

Sinds 14 juli circuleert een vooropgestelde brief ’COVID-19-behandelverzoek’, waarmee patiënten hun huisarts oproepen off-label behandelingen in te zetten mochten zij COVID-19 krijgen in de toekomst. In deze brief wordt onder andere behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine met zink, en ivermectine voorgesteld en wordt de huisarts actief aangespoord om af te wijken van de huidige landelijke richtlijnen.

Ondanks de invoelbaarheid van een dergelijke wens bij patiënten, adviseert het NHG niet in te gaan op een dergelijk verzoek. En wel om de volgende redenen:

  • De aangehaalde literatuur ter onderbouwing van de voorgestelde behandelingen is selectief en incompleet. De bewijskracht is te laag voor een eenduidige conclusie zoals deze in het artikel en de brief wordt gesuggereerd (zie voor een uitgebreid recent overzicht onder andere Wiersinga et al. Pathofysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020).
  • De gemaakte samenvatting van het huidige NHG-advies ten aanzien van de medicamenteuze behandeling is onjuist en incompleet. Paracetamol wordt niet aanbevolen als behandeling van COVID-19 maar als middel om symptomen te bestrijden. Zie voor het meest recente beleid ons Dossier coronavirus.
  • Er is geen basis voor rechtsgeldigheid van het document, ondanks dat de referenties aan de artseneed, de Geneesmiddelenwet en de Verklaring van Helsinki dit mogelijk wel suggereren.

Wij benadrukken dat het NHG op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van het artikel of de brief. Het NHG heeft de initiatiefnemers verzocht om per direct het NHG-logo van hun website te verwijderen.