U bent hier

Dossier Oekraïense vluchtelingen en infectieziekten 

Laatste aanpassing. 31 maart, 2022

Door de recente oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het Westen op gang gekomen. In Nederland zijn inmiddels duizenden vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van deze vluchtelingen en door de veiligheidsregio’s worden opvanglocaties ingericht. Een deel van de vluchtelingen wordt door particulieren opgevangen. Door deze vluchtelingenstroom ontstaan er diverse infectieziekterisico’s. 

In dit dossier vatten we deze risico’s samen en geven we adviezen voor in de huisartsenpraktijk. 

Houd rekening met infectieziekten  

Het is belangrijk om rekening te houden met (uitbraken van) infectieziekten die wij in Nederland (nog) zelden zien. Er is namelijk een vaak lage vaccinatiegraad onder Oekraïense vluchtelingen en de vluchtelingen zijn soms met grote groepen langdurig in kleine ruimtes bij elkaar geweest (schuilkelders of opvanglocaties).  

Infectiepreventie door apart (luchtweg)spreekuur

Overweeg patiënten uit Oekraïne met (verdenking op) een infectieziekte laagdrempelig op een apart (luchtweg)spreekuur te beoordelen, ook wanneer er geen verdenking is op COVID-19. Dit gezien het risico op andere (zeer) besmettelijke infectieziekten en een verhoogd risico op multiresistente verwekkers.

Maak hierbij preventief gebruik van een mondneusmasker voor zowel patiënt als zorgmedewerker en pas goede hygiëne toe. Laat de zorg bij voorkeur verlenen door gevaccineerde hulpverleners. 

Bij verdenking op aerogeen overdraagbare infectieziekten (zoals mazelen of TBC):

  • zorg dat de patiënt direct naar de spreekkamer kan komen.
  • laat zowel de patiënt als de hulpverlener een FFP2-masker dragen.
  • ventileer de ruimte na het consult goed.

Lees meer in de Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk of de ziektespecifieke LCI richtlijnen (rivm.nl).  

Vaccinatiegraad Oekraïners lager dan in Nederland

De vaccinatiegraad onder kinderen en volwassenen uit Oekraïne is lager dan in Nederland, en het rijksvaccinatieprogramma (RVP) bevat niet dezelfde ziekten. Kinderen die niet of onvoldoende zijn gevaccineerd worden geadviseerd om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Kinderen die geregistreerd zijn in de gemeente worden voor deze inhaalvaccinaties opgeroepen via het RVP.

Zijn kinderen nog niet ingeschreven, gebruik dan het digitale vaccinatie registratieformulier

Lees meer over (inhaal)vaccinaties in passage 6.1 Rijksvaccinatieprogramma van Handreiking infectieziekten vluchtelingen Oekraine (rivm.nl).

Specifieke infectieziekten waar u rekening mee moet houden 

Hieronder volgt informatie over een aantal specifieke infectieziekten (of daaraan gerelateerde onderwerpen) waarmee u rekening moet houden:  

 

Bron t.a.v. data voorkomen verschillende ziektebeelden en vaccinatiegraad: RIVM.